Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže odstúpiť od Zmluvy o kúpe Tovaru do14 dní od prevzatia Tovaru. Ak sa rozhodne Kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, je povinný dodržať všetky nižšie uvedené podmienky. Pri ich splnení bude Kupujúcemu vrátená kúpna Cena Tovaru:

  • Doručenie listu (na adresu Creatick, s.r.o. Fraňa Mojtu 8, 949 01 Nitra, Slovenská republika) alebo e-mailu (na creatick@creatick.sk), v ktorom bude uvedené číslo Objednávky Tovaru a číslo účtu, na ktorý majú byť vrátené peniaze, a v ktorom je jasne a zrozumiteľne uvedené, že Kupujúci odstupuje od príslušnej Zmluvy o kúpe Tovaru, alebo vyplnenie a odoslanie formulára (ktorý nájdete priamo na stránke www.potlacime-tricka.sk”); a
  • Vrátenie Tovaru na adresu Creatick, s.r.o. Fraňa Mojtu 8, 949 01 Nitra, Slovenská republika; a
  • Tovar nesmie javiť známky používania, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) a s originálnym dokladom o kúpe.

Pri splnení všetkých podmienok súčastne, bude Kupujúcemu vrátená kúpna Cena Tovaru.
Kupujúci berie na vedomie, že cena za dodanie Tovaru nie je súčasťou kúpnej Ceny Tovaru.
Náklady spojené s vrátením tovaru v súvislosti s odstúpením od Zmluvy o kúpe Tovaru vždy znáša Kupujúci.

Pri nesplnení lehoty na odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru, kedy odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru musí byť Prevádzkovateľovi doručené najneskôr 14. deň od prevzatia plnenia, je takéto odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru neplatné. Pri vrátení Tovaru v poškodenom, nekompletnom či inak znehodnotenom stave môže Prevádzkovateľ po Kupujúcom požadovať kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného Tovaru.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie Tovaru budú peniaze za Tovar zaslané prevodom na účet oznámený Kupujúcim, a to najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od Zmluvy o kúpe Tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, v dôsledku ktorých nedôjde k preukázateľnému doručeniu odstúpenia od Zmluvy o kúpe Tovaru v uvedenej lehote (napr. samotné zaslanie vráteného Tovaru bez prejavu vôle o odstúpení od Zmluvy o kúpe Tovaru), nebude bohužiaľ možné akceptovať odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru a Tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy o kúpe Tovaru:

  • na dodávku Tovaru upraveného podľa požiadaviek Kupujúceho alebo vyrobeného osobitne pre neho.

Prevádzkovateľ má právo od Zmluvy o kúpe Tovaru odstúpiť v prípade, ak nie je možné získať autorizáciu pre platbu Kupujúceho v prípade platby platobnou kartou.


KONTAKTNÉ ÚDAJE

CREATICK, s.r.o.

Fraňa Mojtu 8, 949 01 Nitra

TELEFÓN

+421 905 794 831

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok - Piatok 8.30 - 16.00 h

PONÚKAME AJ

služby grafického štúdia

DIGITÁLNU TLAČ

VEĽKOFORMÁTOVÚ TLAČ

SIEŤOTLAČ

POLEPY AUT, VÝKLADOV...

FOTOTAPETY, FOTOOBRAZY

FOTO - VIDEO DRON

viac...

O NÁS

Sme slovenská spoločnosť, ktorá pôsobí na trhu niekoľko rokov. Zaoberáme sa potlačou tričiek, mikín, spodného prádla, hrnčekov, vankúšov... Ponúkame Vám možnosť vytvoriť si vlastnú potlač, alebo si vybrať z ponuky textilu s hotovou potlačou. Potlač je realizovaná technológiou digitálnej, transférovej alebo sublimačnej tlače, pri väčších nákladoch sieťotlače na kvalitné značkové textílie. Veríme, že si z našej ponuky služieb vyberiete a pripojíte sa medzi našich spokojných zákazníkov.

Galéria

sk-sk - No data
sk-sk - No data