Ochrana osobných údajov

Poskytovanie Osobných údajov je dobrovoľné; bez neho však nemožno služby internetového obchodu www.potlacime-tricka.sk využiť.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje narábať s osobnými informáciami registrovaných Kupujúcich na webe dôverne, citlivo a v súlade s platnou legislatívou.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Kupujúcich, ktoré boli poskytnuté Prevádzkovateľovi v rámci poskytovania jeho služieb. Osobné údaje sú zhromažďované prostredníctvom webových stránok http://www.potlacime-tricka.sk/. Medzi tieto osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté pri registrácii a pri nákupe, ktorými sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, pohlavie, dátum narodenia, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo. Kupujúci registráciou alebo nákupom na Stránkach súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze Prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva Osobné údaje za účelom:

  • plnenia zmluvy, ktorej stranou je subjekt údajov (ako je napr. identifikácia Kupujúceho ako zmluvného partnera pre plnenie Kúpnej zmluvy realizovanej cez internetový obchod, správne doručovanie písomností a tovaru, realizáciu a zavedenie predzmluvných vzťahov),
  • ochrany práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa a subjektu údajov,
  • ponúkania tovaru alebo služieb subjektu údajov,
  • interných marketingových analýz a štatistických účelov prieskumu pre vnútorné potreby Prevádzkovateľa.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej „ZoOOÚ“), iný všeobecne záväzný právny predpis a/alebo súhlas Kupujúceho podľa ZoOOÚ. Tieto údaje a súhlas poskytuje Kupujúci dobrovoľne. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné vykonať nákup, doručiť tovar a nie je možné vystaviť ani doručiť doklad o nákupe. Kupujúci poskytuje súhlas a Prevádzkovateľ informuje Kupujúceho, že poskytnuté osobné údaje môžu byť:

  • poskytnuté tretím osobám v nevyhnutnom rozsahu za účelom prípravy, plnenia a kontroly Kúpnej zmluvy, plnenia práv a povinností,
  • sprístupnené príjemcom, ktorí sa podieľajú na príprave, realizácii nákupnej objednávky, na príprave a realizácii informačných správ na základe súhlasu poskytnutého Kupujúcim,
  • v nevyhnutnom rozsahu zverejnené na Stránkach výlučne, ak Kupujúci bude výherca v súťaži/akcii.

Kupujúci udeľuje súhlas aj k spracovaniu poskytnutých údajov, ktoré nemajú povahu osobných údajov.

Kupujúci môže svoje Osobné údaje opraviť v rámci sekcie Môj účet, ktorá je prístupná po prihlásení. Prevádzkovateľ registráciu  Kupujúceho na Stránkach Prevádzkovateľa na jeho žiadosť zruší alebo blokuje. Spolu so zrušením registrácie dôjde k likvidácii všetkých osobných údajov Kupujúceho na Stránkach Prevádzkovateľa.

Za účelom informovania Kupujúcich o prebiehajúcich kampaniach Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ posiela Kupujúcim informácie vo forme Newsletters. Zasielanie týchto informácií môže Kupujúci obmedziť alebo zrušiť v sekcii Môj účet v časti Newsletter, alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu Prevázdkovateľa, alebo na emailovú adresu: creatick@creatick.sk

Ak sa Kupujúci domnieva, že jeho práva na ochranu osobných údajov boli porušené, môže sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Kupujúci berie na vedomie, že Stránky sú monitorované a môžu zachytiť informácie o návšteve Kupujúceho.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

CREATICK, s.r.o.

Fraňa Mojtu 8, 949 01 Nitra

TELEFÓN

+421 905 794 831

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok - Piatok 8.30 - 16.00 h

PONÚKAME AJ

služby grafického štúdia

DIGITÁLNU TLAČ

VEĽKOFORMÁTOVÚ TLAČ

SIEŤOTLAČ

POLEPY AUT, VÝKLADOV...

FOTOTAPETY, FOTOOBRAZY

FOTO - VIDEO DRON

viac...

O NÁS

Sme slovenská spoločnosť, ktorá pôsobí na trhu niekoľko rokov. Zaoberáme sa potlačou tričiek, mikín, spodného prádla, hrnčekov, vankúšov... Ponúkame Vám možnosť vytvoriť si vlastnú potlač, alebo si vybrať z ponuky textilu s hotovou potlačou. Potlač je realizovaná technológiou digitálnej, transférovej alebo sublimačnej tlače, pri väčších nákladoch sieťotlače na kvalitné značkové textílie. Veríme, že si z našej ponuky služieb vyberiete a pripojíte sa medzi našich spokojných zákazníkov.

Galéria

sk-sk - No data
sk-sk - No data